ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ > ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΑΛΕΜΙΑ

Χάρακες - Γωνιάστρες - Διαβήτες

Κωδ.: XAR001-020

Διάφορα εργαλεία που διευκολύνουν την δουλειά σας

 

ΧΑΡΑΚΕΣ

 

A/A

Κωδικός

Διάσταση

Περιγραφή

Μονάδα

1 40 x 5 ΧΑΡΑΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1000mm ΤΕΜΑΧΙΟ
2 40 x 5 ΧΑΡΑΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1500mm ΤΕΜΑΧΙΟ

 

ΓΩΝΙΑΣΤΡΕΣ

 

A/A

Κωδικός

Διάσταση

Περιγραφή

Μονάδα

1 200 x 130 ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
2 300 x 180 ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
3 400 x 230 ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
4 500 x 280 ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

 

A/A

Κωδικός

Διάσταση

Περιγραφή

Μονάδα

1 200 x 130 ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
2 300 x 180 ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
3 400 x 230 ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
4 500 x 280 ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

 

ΔΙΑΒΗΤΕΣ

 

A/A

Κωδικός

Διάσταση

Περιγραφή

Μονάδα

1 150 8292 ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
2 200 2523 ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
3 300 8888 ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2011 TECHNOKOPI SA. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.