ΚΟΠΗ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ > ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ CNC

Διαμορφωτικά CNC

Κωδ.: SN001-030

Διατίθεται οποιαδήποτε μορφή διαμορφωτικού CNC κατόπιν παραγγελίας

Τα διαμορφωτικά CNC τύπου VACUUM είναι διαθέσιμα και με ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ

 

 

Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για CNC μηχανές  προκειμένου να κοπεί,
να διαμορφωθεί και να στιλβωθεί ουσιαστικά οποιαδήποτε πιθανή μορφή σε όλα τα υλικά.

VACUUM

 

A/A Κωδικός Περιγραφή Πάσο

 

1

 

ΣΝ001

 

Φ 15        Α 7,5          ΡΟΥΤΕΡ

 

1/2"

 

2

 

ΣΝ002

 

Φ 20       Α 10           ΡΟΥΤΕΡ

 

1/2"

 

3

 

ΣΝ003

 

Φ 30       Α 15           ΡΟΥΤΕΡ

 

1/2"

 

 

A/A Κωδικός Περιγραφή Πάσο

 

4

 

ΣΝ004

 

Φ 16 x 45   A 8           POYTEP

 

1/2"

 

5

 

ΣΝ005

 

Φ 18 x 45   A 9           POYTEP

 

1/2"

 

6

 

ΣΝ006

 

Φ 20 x 40   A 5           POYTEP

 

1/2"

 

 

A/A Κωδικός Περιγραφή Πάσο

 

7

 

ΣΝ007

 

Φ 30 x 15 x 40            ΡΟΥΤΕΡ

 

1/2"

 

8

 

ΣΝ008

 

Φ 23 x 40 x 210          ΡΟΥΤΕΡ

 

1/2"

 

9

 

ΣΝ009

 

Φ 25 x 40                   ΡΟΥΤΕΡ

 

1/2"

 

 

A/A Κωδικός Περιγραφή Πάσο

 

10

 

ΣΝ010

 

Φ 3 x 30             ΒΙΝΤΙ ΦΡΕΖΑ

 

1/2"

 

11

 

ΣΝ011

 

Φ 5 x 30             ΒΙΝΤΙ ΦΡΕΖΑ

 

1/2"

 

12

 

ΣΝ012

 

Φ 8 x 30             ΒΙΝΤΙ ΦΡΕΖΑ

 

1/2"

 

 

A/A Κωδικός Διάμετρος/μήκος Περιγραφή Πάσο

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 ΣΝ013

ΣΝ014

ΣΝ015

ΣΝ016

ΣΝ017

ΣΝ018

ΣΝ019

ΣΝ020

Φ 20 x 70

Φ 25 x 70

Φ 33 x 70 

Φ 40 x 70 

Φ 50 x 70

Φ 65 x 70

Φ 70 x 70

Φ 75 x 70      

ΠΟΤΗΡI

ΠΟΤΗΡI

ΠΟΤΗΡI

ΠΟΤΗΡI

ΠΟΤΗΡI

ΠΟΤΗΡI

ΠΟΤΗΡI

ΠΟΤΗΡI

 1/2"

 1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

 

 

 

 

 

 

 ΔΙΑΜΑΝΤΕ

 

A/A Κωδικός Περιγραφή Πάσο

 

1

 

ΣΝ030

 

Φ 22 x 40                  ΡΟΥΤΕΡ

 

1/2"

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2011 TECHNOKOPI SA. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.